Als je bezwaar wil indienen tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ waarde, dan dien je dat tijdig te doen. Dat wil zeggen binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ verklaring. Doe je dat niet dan vervalt daarmee direct het recht om bezwaar in te dienen. WOZ bezwaar indienen kun je vrij gemakkelijk zelf doen maar veel mensen zien op tegen de procedures die zij daarvoor verwachten en tekenen daarom dus geen bezwaar aan. Je kunt jezelf ook laten bijstaan voor het indienen van bezwaar door juristen die thuis zijn in alle wettelijke procedures en ervoor kunnen zorgen dat je bezwaar wordt goedgekeurd. Gemeenten zijn verplicht de bezwaarprocedure af te ronden binnen het kalenderjaar. Alleen als het bezwaar de laatste 6 weken van het kalenderjaar wordt ingediend kan de gemeente de procedure laten verlengen met nog eens 6 weken. Tijdig indienen dus!

Lagere WOZ waarde kan je veel geld besparen

Wanneer je WOZ waarde te hoog is kan je dat maar liefst € 63,- tot € 2538,- euro per jaar kosten. De WOZ waarde heeft namelijk invloed op veel andere belastingen die je jaarlijks betaald en die vanuit de WOZ waarde worden berekend. Denk hierbij aan de gemeentelijke rioolheffing, afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting. rijksbelastingen als inkomstenbelasting, vermogensbelasting en schenk- en erfbelasting worden ook bepaald via de waarde van de WOZ. Een lagere WOZ waarde heeft dus invloed op alle bovenstaande belastingen en kan je dus flink geld besparen. Bereken die teveel betaalde WOZ waarde maar eens door over de looptijd van je hypotheek. WOZ bezwaar kan niet alleen voor huiseigenaren gunstig zijn maar ook voor eigenaren van bedrijfspanden, woningbouw verenigingen, accountants, vereniging van eigenaren en ook makelaars kunnen hier voordeel uit halen. Huurders kunnen ook bezwaar indienen, dat kan voor hen resulteren in een lagere huur.

Redenen om bezwaar in te dienen

De WOZ waarde wordt met behulp van een computermodel getaxeerd door de gemeente. Taxateurs hoeven niet elk huis apart te bezoeken. Er worden wel steekproeven uitgevoerd. Wanneer je bezwaar wil indienen kan dat diverse redenen hebben. Denk daarbij aan geluidsoverlast van jaarlijkse evenementen, parkeerproblemen in de betreffende straat, scheuren in de muren van je huis of wanneer de marktwaarde van de woning is afgenomen door het plaatsen van een hoogspanningsmast. Ook wanneer de WOZ waarde van vergelijkbare woningen in de buurt veel lager liggen dan die van jou, is het verstandig om bezwaar in te dienen. Het is belangrijk om je bezwaar goed te motiveren zodat er meer kans is dat jouw WOZ bezwaar ook wordt toegewezen. Krijg je (deels) gelijk en heb je in je brief om een kostenvergoeding gevraagd? Dan ontvang je een vergoeding van € 257,- euro.

WOZ bezwaar indienen van woning verkregen door erfenis

Wanneer je een woning erft kun je ook na de voorgeschreven zes weken nog bezwaar indienen als de WOZ waarde volgens jou te hoog is. Je mag als erfgenaam namelijk later nog een eigen WOZ verklaring aanvragen voor het huis dat je door erfenis hebt verkregen. De bezwaartermijn gaat in dat geval van start wanneer je je eigen WOZ beschikking ontvangen hebt over de woning. Met zo’n bezwaar kun je vaak de te betalen erfbelasting flink laten zakken. Als erfgenaam heb je de keuze tussen twee WOZ beschikkingen. Maak hierin een bewuste keuze. Een ander punt om goed op te letten is of je daarbij alleen bezwaar indient of met meerdere erfgenamen. Je dient te kiezen voor een eigen of een gezamenlijk bezwaar. Let op dat je het recht om bezwaar te maken niet verspeelt door een verkeerde formulering in je brief.

Vraag via bezwaarmaker.nl kosteloos om hulp bij het maken van WOZ bezwaar.

Over de auteur

Gerelateerde berichten

Laat een antwoord achter

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.