Als er in het voorjaar geen vorst meer te verwachten is, kan de gazonverzorging beginnen. Vooral na de winter hebben gazons intensieve zorg nodig. De lente is de ideale tijd voor verticuteren, bemesten en het gazon repareren. Gazons die worden belast door kou en sneeuw zijn vaak verdicht en hebben lucht nodig om te ademen – de lente is daarom een ​​bijzonder belangrijke tijd van het jaar voor gazononderhoud.

Gras maaien in het voorjaar

Als de grassprieten een hoogte van ca. 7 cm hebben bereikt, kan het gazon worden gemaaid. De perfecte tijd hiervoor is meestal vanaf de groeiperiode in maart. Bij de eerste maaibeurt is het belangrijk dat het gras niet te kort wordt gemaaid. Het gazon moet ook vrij zijn van takken en bladeren. De grassen mogen niet korter dan 4-5 cm worden gemaaid. Dit voorkomt uitdroging of bruine vlekken in het gazon. Een te korte snede kan ook de wortels beschadigen. Dit is meestal een kans voor onkruid om zich te vestigen. De gemaaid stengels moeten na het maaien worden verwijderd om het licht niet uit het onderliggende gras te halen. Maaien doe je het hele jaar door – lees hier meer over onder gras maaien.

Lenteschoonmaak voor gazons

Als er mos en korstmos in het gazon is gegroeid, moet het gebied worden verticuterd. De grond wordt 2 mm diep gekrast en het gazonvilt wordt uitgewerkt. Afhankelijk van de grootte van het gazon kan dit met een verticuteer- of verticuteerhark. Verticuteren wordt gebruikt om de grond te beluchten en los te maken, maar verticuteren mag nooit te veel, omdat dit het wortelstelsel en de grasmat kan beschadigen. Lees hier meer details en handige tips over het verticuteren van het gazon.

Gazon verticuteren in het voorjaar

Hoewel verticuteren bij velen bekend is, weten maar weinigen van beluchten, hoewel het minstens zo belangrijk is voor een perfecte start van het nieuwe gazonseizoen. Bij het beluchten worden holle tanden enkele centimeters uit elkaar in de grond geprikt en worden er “pluggen” uitgetrokken. Deze pluggen worden vervolgens verwijderd en het gehele oppervlak wordt geschuurd met kwartszand (0,5 – 1,5 mm) met ca. 5 liter per vierkante meter. De resulterende gaten vullen zich en de bodemstructuur wordt verbeterd.

Het gazon kalken na het maaien in maart

Mos in het gazon is voor de meeste tuinbezitters een ongewenste gast. Het verspreidt zich goed, vooral op zure gronden. Voor het gebruik van chemische mosbestrijders dient echter in ieder geval de pH-waarde van de grond te worden bepaald. In bijna alle tuinwinkels zijn hiervoor eenvoudig te gebruiken testen te vinden. Als de waarde 5 of lager is, kan kalk een geschikt middel zijn om het mos te verwijderen en nieuwe plagen te voorkomen.

Bemest het gazon in de lente

In het voorjaar moet het gazon worden ondersteund met meststoffen die geschikt zijn voor het seizoen. Na de wintermaanden zijn de nutriënten die in de grassen zijn opgeslagen grotendeels uitgeput en heeft de bodem een ​​extra voedselbron van buiten nodig. De bemesting moet worden uitgesteld tot maart, wanneer er geen vorst meer te verwachten is. Langdurige meststoffen met een hoger aandeel langwerkende stikstof zijn perfect voor een gezonde groei, vooral na het doorzaaien.

Als het onkruid in de lente tijdens de overgangsperiode al volop groeit, maar de gazongroei nog niet is begonnen door de koude nachten, dan kan het gazon een helpende hand worden geboden met een organisch-minerale meststof zoals de alleskunner. Deze meststof zorgt ervoor dat de voedingsstoffen ook bij lagere temperaturen beschikbaar zijn en het gazon kan concurreren met ongewenst onkruid. Een andere bemesting met een voorjaarsmeststof met een hoog fosforgehalte moet nog tot eind mei worden uitgevoerd.

Repareer kale plekken

Na de winter en het verticuteren kan het gazon kale plekken hebben. Deze moeten worden ingezaaid met hetzelfde gazonzaad dat voor het eerste zaad is gebruikt. Voor het doorzaaien moeten ook de kale plekken worden losgemaakt. Hoe doorzaaien goed en gemakkelijk werkt, wordt uitgelegd in ons artikel doorzaaien van het gazon.

Over de auteur

Gerelateerde berichten

Laat een antwoord achter

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.